Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 08 την 23/10/2023

Δείτε την πρόσκληση:

Ανακοίνωση- Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού φορέα πιστοποίησης για την επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά …

Προμήθεια χρωμάτων αντ/κών σκάφους ειδών συντήρησης ραδιοτηλ. εξοπλισμού.......... μέχρι το ποσό των 23.000 ευρώ

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση:

Διακήρυξη αριθ. 11/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Πτητική εκπαίδευση τεσσάρων (04) νέων χειριστών αεροπλάνων σε ιδιωτικό πάροχο αεροπορικής εκπαίδευσης»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την «Πτητική εκπαίδευση τεσσάρων …

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ''

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

1) Οριστικοί πίνακες κατ' αξιολογική σειρά κατόπιν αναπομπής Εργαστηριακών Συνεργατών

2) Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων υποψηφίων κατόπιν αναπομπής  Εργαστηριακών Συνεργατών

3) Οριστικοί πίνακες κατ' αξιολογική …

Απόφαση μετεγγραφής σπουδαστή Α.Ε.Ν. ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Απόφαση μετεγγραφής σπουδαστή Α.Ε.Ν. ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

κιθ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για …

Επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς συγγραφή διδακτικών βιβλίων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Δείτε την πρόσκληση:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση:

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (Β’ 5864/2023) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας και των δικαιολογητικών πληρωμής …

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025 για τις ειδικότητες Α1iα, Α1iiβ, Α1iiδ, Α2 της προκήρυξης πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, κατόπιν αναπομπής

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για τις ειδικότητες Α1iα, Α1iiβ, Α1iiδ, Α2 της αριθμ. πρωτ.:2904.4/516/2023/21-07-2023 Προκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή …

Ανακοίνωση οριστικού, επιλεγέντων και αποκλειόμενων πινάκων κατάταξης κατόπιν αναπομπής υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών ειδικότητας Πλοιάρχων Β' τάξης Ε.Ν. ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου

Δείτε τους Πίνακες:

Ανακοίνωση Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση Υπηρεσιών συντήρησης καθαρισμού εσωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής πισίνας της Δημόσιας Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου

Δείτε την πρόσκληση:

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεως

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 5-10-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο γραφείο …

Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση και πίνακες προσλαμβανομένων, προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση και οι πίνακες προσλαμβανομένων των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών για τους οποίους κατατέθηκαν ενστάσεις, …

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεως

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 4-10-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο γραφείο …

Οριστικοί Πίνακες κατάταξης, αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων καθηγητών και Πίνακας επιλεγέντων ΙΔΟΧ ΚΕΣΕΝ/Π για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024, κατόπιν αναπομπής (για Νομικό - Ιατρό - Πτυχιούχους Πληροφορικής)

Δείτε τους πίνακες:

Γνωμοδότηση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 07/27-09-2023

Δείτε τη γνωμοδότηση:

Οριστικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025 με ΑΔΑ: ΨΞ134653ΠΩ-ΥΟΩ

Δείτε τους πίνακες:

Διακήρυξη αριθ. 10/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Είδος Α΄: Σύστημα οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης πόρων στον τομέα της Ναυτιλίας. Είδος Β΄: Συντήρηση και υποστήριξη μηχανογραφικού ...

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών …