Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 για την ειδικότητα Α2iα της Επαναπροκήρυξης πρόσληψης Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για την ειδικότητα Α2iα της αριθμ. πρωτ.:2904.4/602/2021/05-10-2021 Επαναπροκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων

Για …

Οριστικός πίνακας κατάταξης και πίνακας προσλαμβανομένων ΕΕΠ, ειδικότητας μαθηματικού, επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τροποποίηση όρων - Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 11/2021 επαναληπτικής Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση, κατά είκοσι τρεις (23) ημερολογιακές ημέρες, της …

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ενός (01) σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή (desktop) με οθόνη για τις ανάγκες του γραφείου έκδοσης πλοηγικών τελών Πλοηγικού Σταθμού …

Yπ'αριθ.. 09/11-11-2021 (15-11-2021) γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ)

Δείτε τη γνωμοδότηση εδώ.

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων, κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π (ειδικότητας ΙΑΤΡΟΥ) για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Aνακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για …

Hμερήσια διάταξη Σ.Α.Σ. Αριθμ. 09/11-11-2021

Δείτε την ημερήσια διάταξη εδώ.

Επαναπροκήρυξη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ

Δείτε την επαναπροκήρυξη εδώ.

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 για τις θέσεις των ειδικοτήτων της Αριθμ. πρωτ.: 2904.4/602/2021/05-10-2021 Επαναπροκήρυξης ΑΕΝ/Καλύμνου

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για την ειδικότητα Α1iα της αριθμ. πρωτ.: 2904.4/602/2021/05-10-2021 Επαναροκήρυξη ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων …

Αρχικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ ειδικότητας μαθηματικού ΑΕΝ/Μακεδονίας

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεσσάρων (04) σετ οργάνων γωνιοδεικτών VDΟ RUDDER …

Ανάρτηση συμπληρωματικής ανακοίνωσης κατάστασης θέσεων για μετάταξη - Πρόσκληση

Δείτε την πρόσκληση εδώ:

Οριστικοί πίνακες Κατάταξης - Αποκλειομένων - Επιλεγέντων ΙΔΟΧ καθηγητών εκπ. έτους 2021- 2022 στην ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης για το έργο «Τεχνολογική αναβάθμιση αιθουσών συσκέψεων-τηλεδιασκέψεων

Δείτε την ανακοίνωση πρόσκλησης εδώ:

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ethnosimo

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για …

Μετεγγραφές σπουδαστών ΑΕΝ Δ' και ΣΤ' Εξαμήνων ( Πλοιάρχων & Μηχανικών) ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Για να δείτε την απόφαση πατήστε ΕΔΩ

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/Π (Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού)

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων, κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π (ειδικότητας ΙΑΤΡΟΥ) για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψήφιου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά αξιολογική σειρά και πίνακας αποκλειόμενων ανά προκηρυσσόμενη θέση συμφ. με ΑΠ 2904.4/107/21/14-09-2021 ( ΑΔΑ: Ω3104653ΠΩ-ΨΑΧ) Ανακοίνωση ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ εκπ. έτους 2021-22

Δείτε τους πίνακες εδώ: