Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Παράταση διενέργειας ανοιχτού Τεχνικού Διαλόγου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι η διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου, μη δεσμευτικής …

Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ εκπαιδευτικού έτους 2023-2024

Δείτε τους πίνακες:

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025 για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων, Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων καθώς και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για τις ειδικότητες της αριθ'. πρωτ.:2904.4/516/2023/21-07-2023 Προκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων για τις …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π/Ρέντη για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024

Δείτε τους πίνακες:

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης-επιλεγέντων-αποκλειομένων υποψήφιου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Δείτε τους πίνακες:

Ανακοίνωση οριστικού και επιλεγέντων πινάκων κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών ειδικότητας Ιατρών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου εκπ.έτους 2023-2024

Δείτε τους πίνακες:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς κάλυψη αναγκών των πλοηγίδων Π.Υ. 047-58  Πλοηγικού Σταθμού Κέρκυρας.

Η προμήθεια θα είναι τμηματική και …

Αρχικοί Πίνακες Κατ΄Αξιολογική Σειρά και Απολειώμενων Υποψηφίων Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών Ετών 2023-2024 & 2024-2025 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2904.4/1133/2023 Προκήρυξη ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ

ΑΡΧΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤ΄ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2023-2024 & 2024-2025 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2904.4/1133/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΕΝ/Μ/ΧΙΟΥ

Διαβίβαση αρχικών πινάκων (ως ορθή επανάληψη) κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π/Ρέντη εκπαιδευτικού έτους 2023-2024

Αρχικοί πινάκες (ορθή επανάληψη) κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π/Ρέντη εκπαιδευτικού έτους 2023-2024

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Εκπαιδευτικού Έτους 2023 - 2024 Σχολής Δόκιμων Λιμενοφυλάκων

Δείτε τον πίνακα:

Αρχικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά

Αρχικοί Πίνακες κατ΄αξιολογική σειρά οι οποίοι αφορούν την με αρ. Πρωτ.: 2902.06/12/2023/26-7-2023 με ΑΔΑ:Ω8Θ94653ΠΩ-ΖΜΩ Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).

Αρχικοί Πίνακες κατ΄αξιολογική σειρά -Πίνακας Αποκλειόμενων

Αρχικοί Πίνακες κατ΄αξιολογική σειρά -Πίνακας Αποκλειόμενων οι οποίοι αφορούν την με αρ. Πρωτ.: 2902.06/12/2023/26-7-2023 με ΑΔΑ:Ω8Θ94653ΠΩ-ΖΜΩ Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Κρήτης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου …

Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024

Δείτε τους πίνακες:

Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/M εκπαιδευτικού έτους 2023-2024

Δείτε τους πίνακες:

Αρχικοί Πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (Πίνακας Α) και κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ κατ’ αξιολογική σειρά (Πίνακας Β)

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 08 από 25-08-2023 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη σε αποδοχή του αριθμ 27/24-08-2023 Πρακτικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και ακολούθως κατάρτιση Αρχικών Πινάκων αποκλειομένων (Πίνακας …

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων (επιλεγέντων, κατ' αξιολογική σειρά κατάταξης) υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024

Δείτε τους πίνακες:

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια ιματισμού και υπόδησης ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ιματισμού και υπόδησης για τις ανάγκες ενός (01) πλοηγού και τεσσάρων (04) μελών πληρώματος της πλοηγίδας ΠΥ51 του …

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ''

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

1) Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά

2) Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Εργαστηριακών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά

3) Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων …

Αρχικοί Πίνακες Αποκλειομένων και πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών ετών 2023-2024 & 2024-2025 Κατ’ Αξιολογική Σειρά σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/04/2023/25-07-2023 Προκήρυξη Α.Ε.Ν /Π/Ύδρας

Αρχικοί Πίνακες Αποκλειομένων και πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών ετών 2023-2024 & 2024-2025

Κατ’ Αξιολογική Σειρά σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/04/2023/25-07-2023

Προκήρυξη Α.Ε.Ν/Π/Ύδρας.