Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024

Δείτε τους πίνακες:

Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/M εκπαιδευτικού έτους 2023-2024

Δείτε τους πίνακες:

Αρχικοί Πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (Πίνακας Α) και κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ κατ’ αξιολογική σειρά (Πίνακας Β)

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 08 από 25-08-2023 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη σε αποδοχή του αριθμ 27/24-08-2023 Πρακτικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και ακολούθως κατάρτιση Αρχικών Πινάκων αποκλειομένων (Πίνακας …

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων (επιλεγέντων, κατ' αξιολογική σειρά κατάταξης) υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024

Δείτε τους πίνακες:

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια ιματισμού και υπόδησης ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ιματισμού και υπόδησης για τις ανάγκες ενός (01) πλοηγού και τεσσάρων (04) μελών πληρώματος της πλοηγίδας ΠΥ51 του …

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ''

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

1) Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά

2) Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Εργαστηριακών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά

3) Οριστικοί πίνακες αποκλειομένων …

Αρχικοί Πίνακες Αποκλειομένων και πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών ετών 2023-2024 & 2024-2025 Κατ’ Αξιολογική Σειρά σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/04/2023/25-07-2023 Προκήρυξη Α.Ε.Ν /Π/Ύδρας

Αρχικοί Πίνακες Αποκλειομένων και πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών ετών 2023-2024 & 2024-2025

Κατ’ Αξιολογική Σειρά σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/04/2023/25-07-2023

Προκήρυξη Α.Ε.Ν/Π/Ύδρας.

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια του διαγωνισμού για την  προμήθεια έντεκα (11) Η/Υ και των παρελκόμενων τους για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης …

Ανακοίνωση αρχικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και αρχικών πινάκων αποκλειόμενων υποψήφιων ανά προκηρυσσόμενη θέση Ωρομίσθιων καθηγητών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024

Δείτε τους πίνακες:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κ.Λ. Πειραιά

  1. To Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια έξι (06) πολυμηχανημάτων.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δυο  χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι …

Δημοσίευση οριστικών-επιλεγομένων πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων - Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023-2024

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες Πλοιάρχων - Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023-2024.

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Αποκλειομένων ΚΕΣΕΝ Μηχανικών-Πλοιάρχων Μακεδονίας 2023-24

Δείτε τους Πίνακες:

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Επιλεγέντων Υποψήφιων ΚΕΣΕΝ Μηχανικών-Πλοιάρχων Μακεδονίας 2023-24

Δείτε τους Πίνακες:

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Υποψήφιων ΚΕΣΕΝ Μηχανικών-Πλοιάρχων Μακεδονίας 2023-24

Δείτε τους Πίνακες:

Ανακοίνωση Αρχικών Πινάκων Κατάταξης και Αποκλειομένων Υποψήφιων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) της ΑΕΝ Σύρου για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Δείτε τους πίνακες:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. προς κάλυψη κενών θέσεων που προέκυψαν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3.2 και 3.3 του άρθρου 2 της Αρ.: 2231.2-6/17169/2023/07-03-2023 Κ.Υ.Α. (Β’ 1444) ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 22η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη, τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη …

Ανακοίνωση αρχικού πίνακα κατάταξης κατ’ αξιολογική σειρά ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ για το εκπαιδευτικό έτος 2023 - 2024

Δείτε τον Πίνακα:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικοτεχνικού και εξοπλισμού επίπλων των χώρων διοίκησης της Σχολής Δοκίμων Λ/Φ

κιθ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025 για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων, Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων καθώς και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην διαύγεια οι αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, κατ’ αξιολογική σειρά και αποκλειομένων, για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων, …