Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια του διαγωνισμού για την  προμήθεια έντεκα (11) Η/Υ και των παρελκόμενων τους για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης …

Ανακοίνωση αρχικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και αρχικών πινάκων αποκλειόμενων υποψήφιων ανά προκηρυσσόμενη θέση Ωρομίσθιων καθηγητών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024

Δείτε τους πίνακες:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κ.Λ. Πειραιά

  1. To Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια έξι (06) πολυμηχανημάτων.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δυο  χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι …

Δημοσίευση οριστικών-επιλεγομένων πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων - Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023-2024

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες Πλοιάρχων - Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023-2024.

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Αποκλειομένων ΚΕΣΕΝ Μηχανικών-Πλοιάρχων Μακεδονίας 2023-24

Δείτε τους Πίνακες:

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Επιλεγέντων Υποψήφιων ΚΕΣΕΝ Μηχανικών-Πλοιάρχων Μακεδονίας 2023-24

Δείτε τους Πίνακες:

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Υποψήφιων ΚΕΣΕΝ Μηχανικών-Πλοιάρχων Μακεδονίας 2023-24

Δείτε τους Πίνακες:

Ανακοίνωση Αρχικών Πινάκων Κατάταξης και Αποκλειομένων Υποψήφιων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) της ΑΕΝ Σύρου για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Δείτε τους πίνακες:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. προς κάλυψη κενών θέσεων που προέκυψαν σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3.2 και 3.3 του άρθρου 2 της Αρ.: 2231.2-6/17169/2023/07-03-2023 Κ.Υ.Α. (Β’ 1444) ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 22η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη, τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη …

Ανακοίνωση αρχικού πίνακα κατάταξης κατ’ αξιολογική σειρά ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ για το εκπαιδευτικό έτος 2023 - 2024

Δείτε τον Πίνακα:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικοτεχνικού και εξοπλισμού επίπλων των χώρων διοίκησης της Σχολής Δοκίμων Λ/Φ

κιθ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ Λ/Φ …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025 για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων, Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων καθώς και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην διαύγεια οι αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, κατ’ αξιολογική σειρά και αποκλειομένων, για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων, …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθειας χρωμάτων ανταλλακτικών σκάφους ειδών συντήρησης ραδιοτηλεπ. εξοπλισμού καθώς και τις εργασίες μηχανής και εργασίες σκάφους έτους 2023 για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53 Π.Σ. Λαυρίου μέχρι του ποσού των 23.000,00€

Δείτε την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθειας υαλοκαθαριστήρων για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53 μέχρι του ποσού των 496,00€

Δείτε την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεως

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 21-8-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο …

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθ. 07/2023 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου (ΑΔΑΜ: 23PROC013035198, ΑΔΑ: 9ΠΦΥ4653ΠΩ-Β4Κ Συστημικός αριθμός -197165-)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση κατά δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, της καταληκτικής …

Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2

Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ''

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

α) Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά

β) Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Επιστημονικών  Συνεργατών

γ) Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Εργαστηριακών Συνεργατών …

Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης-Αποκλειομένων Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2023-2024

Δείτε τους πίνακες:

Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης - Αποκλειομένων Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2023-2024

Δείτε τους πίνακες: