Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Ανακοίνωση - Διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων για την χορήγηση πιστοποιητικού εξαίρεσης από την πλοήγηση

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Ανακοίνωση πίνακα δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης ακτοπλοϊκών πλοίων για τη δρομολογιακή περίοδο 2023-2024

Δείτε τον πίνακα:

Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης της ΑΕΝ Ηπείρου

1. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, μέχρι 22.000 lt, για την θέρμανση και παροχή ζεστού νερού, προς …

Οριστικός πίνακας αποκλειομένων ωρομίσθιων καθηγητών ΚΕΣΕΝ πλοίαρχων Μακεδονίας

Δείτε τον πίνακα:

Απόφαση συγκρότησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), διετίας 2022-2024- 3η Τροποποίηση

Δείτε την απόφαση:

Επαναπροκήρυξη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ έτους 2022-2023

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνεται:

Η αριθμ. πρωτ. 2904.4/225/2023/09-02-2023

(ΑΔΑ: 6ΦΡΖ4653ΠΩ-ΡΟΚ)

Επαναπροκήρυξη  ΕΕΠ έτους 2022-2023

Ανακοίνωση πίνακα δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης ακτοπλοϊκών πλοίων για τη δρομολογιακή περίοδο 2023-2024

Δείτε τον πίνακα:

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Δείτε την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) για τις ανάγκες των χερσαίων μέσων υπαγωγής του και …

Μεταβολή Οργανικής Δύναμης Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών Β’ εξαμήνου 2022

Δείτε τον πίνακα:

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 10-2-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο γραφείο …

Oδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση εδω:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

1.Η Πλοηγική Υπηρεσία Ηρακλείου προτίθεται να προβεί σε ανάθεση εργασιών  συντήρησης και επισκευής της Πλοηγίδας Π48 Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου (cpv προμήθειας:50244000-7).

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των …

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση:

Κατάλογος αναθέσεων Ε.Δ.ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έτους 2022

Δείτε τον κατάλογο:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης προμήθειας καυσίμων επιχειρησιακών μέσων λιμενικής αρχής Κέας έτους 2023.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ :

Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών Α.Ε.Ν. Β΄, Γ’ και Ε’ εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2022- 2023

Ανακοίνωση Απόφασης μετεγγραφών σπουδαστών Α.Ε.Ν. Β΄, Γ’ και Ε’ εξαμήνων ακαδημαϊκού έτους 2022- 2023

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 30-1-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στο Γρ. …

Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την 01-02-2023 έως 31-01-2024 , για την κάλυψη αναγκών κτηριακών εγκαταστάσεων της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση για τη συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας …