Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Hμερήσια διάταξη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ)

Δείτε την ημερήσια διάταξη εδώ.

Πίνακες αποκλειομένων ανά ειδικότητα υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, η οποία αναζητούσε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς συνεργάτες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΑΔΑ ΡΠΨΞ4653ΠΩ-995 : Αρχικός πίνακας αποκλειομένων Ε.Ε.Π. επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών ειδικοτήτων Πλοιάρχων-Φυσικών-Μαθηματικών-Αγγλικών-Νομικών ακαδ/κού έτους 2021-2022  -  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

ΑΔΑ 6Μ914653ΠΩ-5Ω6 : Οριστικός πίνακας αποκλειομένων Ε.Ε.Π. επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών …

Υπ’ αριθμ. 09/2021 Διακήρυξη-Πρόσκληση συμμετοχής σε επαναληπτική διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ άρθρο 32 του ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μόνιμων και Φορητών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων ...

Υπ’ αριθμ. 09/2021 Διακήρυξη-Πρόσκληση συμμετοχής σε επαναληπτική διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ άρθρο 32 του ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μόνιμων και Φορητών Ηλεκτρο-οπτικών Συστημάτων για τις …

Αρχικοί πίνακες εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι αρχικοί πίνακες εκπαιδευτικού προσωπικού. ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22

Δείτε τους πίνακες εδώ.

Οριστικοί Πίνακες κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ εκπαιδευτικού έτους 2021-2022

Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων & Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) εκπαιδευτικού έτους 2021-2022

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας&Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 06 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιάκαι Γρ. Λαμπράκη 150)και αναρτήθηκαν στο …

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων, κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: ΨΒΡΥ4653ΠΩ-ΡΟΚ (φ.01).

Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψήφιου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/Π κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: ΩΙ8Σ4653ΠΩ-ΔΙ2 …

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 09-09-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στο …

Πίνακες κατάταξης ανά ειδικότητα, υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό) που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, η οποία αναζητούσε ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς συνεργάτες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΑΔΑ: 98ΦΙ4653ΠΩ-45Α Οριστικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π. εργαστηριακών συνεργατών ειδικότητας ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν ακαδ/κού έτους 2021-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

ΑΔΑ: 935Ξ4653ΠΩ-ΖΣΙ Οριστικός πίνακας κατάταξης Ε.Ε.Π. επιστημονικών συνεργατών ειδικότητας ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν ακαδ/κού έτους 2021-2022 …

Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.

Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων, κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

  • Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: 64Α64653ΠΩ-ΨΧ1 (φ.01).
  • Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψήφιου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/Π κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: 6ΗΑ64653ΠΩ-065 (φ.09). …

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ» στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ...

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ» στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/M εκπαιδευτικού έτους 2020-2021

Αρχικοί Πίνακες αξιολόγησης εκπαιδευτικού προσωπικού κατ’ αξιολογική σειρά ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ με ΑΔΑ: 9ΜΦ64653ΠΩ-801

Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ με ΑΔΑ: ΨΚ9Φ4653ΠΩ-Ι58

Oριστικοί πίνακες κατ’ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων, αποκλειομένων , ειδικότητας Πλοιάρχων Β΄ και Γ΄ Τάξης Ε.Ν. για τις ανάγκες ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπ. έτος 2021-2022

Αποτελέσματα για τη πρόσληψη ωρομίσθιων στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2021-22

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) με ΑΔΑ: 9ΞΨ34653ΠΩ-ΠΝ8

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΚΕΣΕΝ MHXANIKΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22  με ΑΔΑ: 9ΟΛΣ4653ΠΩ-ΓΨΡ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ    ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΕΣΕΝ …

Αποτελέσματα για τη πρόσληψη ωρομίσθιων στο ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας 2021-22

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) με ΑΔΑ: 62ΒΧ4653ΠΩ-ΕΗΥ 

ΟΡΙΣΤΙΚΟI ΠΙΝΑΚEΣ  ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-22  με ΑΔΑ: Ω01Π4653ΠΩ-ΝΤΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ …

Δημοσίευση οριστικών πινάκων κατ’αξιολογική σειρά, επιλεγέντων, αποκλειομένων , ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν. και Ιατρών για τις ανάγκες ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπ. έτος 2021-2022

Οριστικοί πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά κατάταξης ειδικότητας Πλοίαρχοι Α Τάξης Ε.Ν.& Ιατροί

Πίνακες επιλεγέντων ειδικότητας Πλοιάρχων Α’ Τάξης Ε.Ν. -Ιατρών

Πίνακας αποκλειομένων (ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν. …

Δημοσίευση αρχικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

  • Αρχικός Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων κατά προκηρυσσόμενη θέση ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π με ΑΔΑ: 6Ψ7Μ4653ΠΩ-Β2Ε (φ.01).
  • Αρχικός Πίνακας κατάταξης υποψήφιου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ/Π κατ΄ αξιολογική σειρά με ΑΔΑ: ΨΥΖΦ4653ΠΩ-ΠΞΧ (φ.06) …

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την: α) προμήθεια εκατό χιλιάδων (100.000) πλαστικών καρτών ...

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την:

α) προμήθεια εκατό χιλιάδων (100.000) πλαστικών καρτών μετά παρελκομένων τους για την εκτύπωση αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #64.000,00€# …

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2021-22

Δείτε τους Πίνακες εδώ.