Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης και επιλεγέντων (ορθή επανάληψη) υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023

Δείτε τους ππίνακες:

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων κατάταξης υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατάταξης, αποκλειομένων και επιλεγέντων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Ανακοίνωση αρχικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και αρχικών πινάκων αποκλειόμενων υποψηφίων (ανά προκηρυσσόμενη θέση) Ωρομισθίων καθηγητών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Δημοσίευση οριστικών πινάκων υποψηφίων ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2022 23

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες υποψηφίων ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προς κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 2022-23

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο και δορυφορικών συνδέσεων για τα έτη 2023-2024-2025»

  1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών …

Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας και ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων για την πλήρωση εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Δείτε την ανακοίνωση:

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής α.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ ...

Δείτε την πρόσκληση:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας μπαταρίες μηχανής κλειστού τύπου με φορτιστή / εκκινητή μηχανής για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53 Π.Σ. Λαυρίου

Δείτε την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας αεραγωγών μηχανοστασίου για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53 Π.Σ. Λαυρίου

Δείτε την ανακοίνωση:

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 05/2022

Δείτε τη γνωμοδότηση:

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Ωρομίσθιων Καθηγητών (μετά από ένσταση) ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον πίνακα:

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Ωρομίσθιων Καθηγητών ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον Πίνακα:

Οριστικός Πίνακας Ωρομίσθιων Καθηγητών ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον πίνακα:

Οριστικός Πίνακας Ωρομίσθιων Καθηγητών μετά από εξέταση ένστασης ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον πίνακα:

Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων μετά από εξέταση ένστασης Υποψηφίων Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών ΚΕΣΕΝ/Π Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον πίνακα:

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Ωρομίσθιων Καθηγητών ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον πίνακα:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 05/2022

Δείτε το θέμα ΕΔΩ

Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (05/20-07-2022)

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ