Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Ωρομίσθιων Καθηγητών (μετά από ένσταση) ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον πίνακα:

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Ωρομίσθιων Καθηγητών ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον Πίνακα:

Οριστικός Πίνακας Ωρομίσθιων Καθηγητών ΚΕΣΕΝ Μηχανικών Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον πίνακα:

Οριστικός Πίνακας Ωρομίσθιων Καθηγητών μετά από εξέταση ένστασης ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον πίνακα:

Οριστικός Πίνακας Αποκλειόμενων μετά από εξέταση ένστασης Υποψηφίων Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών ΚΕΣΕΝ/Π Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον πίνακα:

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Ωρομίσθιων Καθηγητών ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας 2022-23

Δείτε τον πίνακα:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 05/2022

Δείτε το θέμα ΕΔΩ

Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (05/20-07-2022)

Δείτε την πρόσκληση ΕΔΩ

Δημοσίευση αρχικών πινάκων αποκλειομένων και αρχικών πινάκων κατάταξης της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2022 23

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται αρχικοί πίνακες αποκλειομένων και αρχικοί πίνακες κατάταξης της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2022 23.

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Κατ' Αξιολογική Σειρά ΕΕΠ (Νομικοί) & Οριστικών Πινάκων Αποκλειόμενων ΕΕΠ (Πλοίαρχοι))

Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης & αποκλειομένων υποψήφιων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023

Ανακοίνωση αρχικών πινάκων κατάταξης και αποκλειομένων υποψηφίων ωρομίσθιων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ έτους 2022-2023

Μεταβολή Οργανικής Δύναμης Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώτου εξαμήνου 2022

Δείτε τον πίνακα ΕΔΩ

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων επιλεγέντων κατ’ αξιολογική σειρά κατάταξης & αποκλειομένων υποψήφιων ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ Ρ/Η-Ρ/Ε για το εκπαιδευτικό έτος 2022 – 2023

Δημοσίευση οριστικών επιλεγομενων πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2022 23

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες Πλοιάρχων Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2022 23

Πίνακες Οριστικών Επιλεγόμενων υποψηφίων Πλοιάρχων Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών

Ανακοίνωση Αρχικών Πινάκων Κατάταξης & Αποκλειομένων Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2022-23

Ανακοίνωση Αρχικών Πινάκων Κατάταξης & Αποκλειομένων Υποψηφίων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2022-23

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής - συντήρησης  αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ 420 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά .
  2. Η …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια  χρωμάτων για κάλυψη αναγκών αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ 420 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά .
  2. Η προϋπολογισθείσα …