Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Ημερήσια Διάταξη Αριθ. 06/05-07-2021 Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών(Σ.Α.Σ.)

Δείτε την ημερήσια διάταξη Σ.Α.Σ. εδώ:

Αρχικοί πίνακες ανά ειδικότητα υποψηφίων ΕΕΠ (Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό), που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για …

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων, Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων καθώς και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για τις ειδικότητες της αριθμ. πρωτ.:2904.4/305/2021/25-05-2021 Προκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων για τις …

Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγέντων κατά αξιολογική σειρά υποψηφίων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ 15 από 30-6-2021 πρακτικό Συμβουλίου της προέβη στην κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Οριστικού αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ (Πίνακας Α) , Οριστικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων …

Αρχικοί πίνακες ανά ειδικότητα υποψηφίων ΕΕΠ (Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) , που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας (Ο.Ε)

Σύγκληση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Σύγκληση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Διευκρίνιση ως προς την ημερομηνία Διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης μηχανογραφικού συστήματος/ μηχανογραφικών εφαρμογών

  1. Αναφορικά …

Απόφαση διακήρυξης «Ματαίωση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για το έτος 2021: (α) Του μηχανογραφικού συστήματος στελεχών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ΜΠΥ του ΥΝΑΝΠ καθώς και μισθοδοτούμενων από ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡ...

Δείτε την Απόφαση διακήρυξης εδώ (.pdf)

Δείτε την Απόφαση διακήρυξης εδώ (.doc)

Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγέντων κατ' αξιολογική σειρά υποψηφίων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 15 από 30-06-2021 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη στην κατάρτιση Οριστικού Πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας Α), Οριστικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου για την υποβολή προσφοράς για το έργο παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σύμβουλος υποστήριξης του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ενεργοποίηση του Προγράμματος Νέαρχος»...

Για να δείτε τη πρόσκληση πατήστε εδώ.

ΕΕΕΣ(.pdf)

ΕΕΕΣ(.xml)

Αρχικοί Πίνακες κατάταξης ΕΕΠ και αποκλειομένων σχολής Μηχανικών ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 02.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στο Γρ. …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για …

Αρχικοί πίνακες ανά ειδικότητα υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς συνεργάτες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22

  • Αρχικός πίνακας αποκλειόμενων ΕΕΠ Πλοιάρχων-Μαθηματικών-Φυσικών-Αγγλικών ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
  • Αρχικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Ηλεκτρολόγων ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ:
  • Αρχικός πίνακας Επιστημονικών ΕΕΠ Μαθηματικών ακαδ. έτους 2021/22 πατήστε εδώ: …

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού  για την προμήθεια, εγκατάσταση και λοιπές εργασίες συστήματος επόπτευσης λιμένων με οπτική και συγκρότημα με οπτική/θερμική κάμερα για …

Προκήρυξη πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (ε.ε.π.) στην ΑΕΝ/Ύδρας

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Aνακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ethnosemo.width-880.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαγωνισμού για …

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 29.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Γρ. …

Δημοσίευση αποτελεσμάτων για την Προκήρυξη για την πρόσληψη Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ/Κρήτης Πίνακες αξιολογικής κατάταξης & Πίνακες αποκλειομένων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 & 2022-2023

Για να δείτε τους Αρχικούς Πίνακες κατά αξιολογική κατάταξη με ΑΔΑ: 6ΝΚΩ4653ΠΩ-ΥΙΒ πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους Αρχικούς Πίνακες αποκλειομένων με ΑΔΑ: ΩΚΛΕ4653ΠΩ-ΥΤΦ πατήστε εδώ.