Ανακοινώσεις

Ορθή επανάληψη οριστικού πίνακα υποψηφίων Πλοιάρχων Α΄, επιλεγομένων Πλοιάρχων Α΄, οριστικού πίνακα αποκλειομένων ωρομίσθιων καθηγητών και το νέο πρακτικό της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την "Προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού"

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ Ασπροπύργου 2020-2021

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΕΝ

Συγκεντρωτικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων τμηματαρχών

Παράταση Διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι η διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης, μη …

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (προμήθεια οκτώ (08) τεμαχίων καθισμάτων ναυτικού τύπου Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά)

Αρχικοί πίνακες Αποκλειομένων - Επιτυχόντων ΕΕΠ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-2021

Οριστικοί Πινάκες ΕΕΠ ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ 2020-2021

2η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η 2η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της …

ΕΣΟΘΕ

Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης-επιλεγέντων-αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Π εκπαιδευτικού έτους 2020-2021

Αποτελέσματα για ειδικότητες: α) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, β) ΙΑΤΡΟΥ, γ) ΝΟΜΙΚΟΥ, δ) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Οριστικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση υποψηφίων ωρομισθίων ΙΔΟΧ …

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π. 2020-2021 κατ' αξιολογική σειρά μετά από ένσταση -ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Υποβολή οριστικών πινάκων κατ αξιολογική σειρά -επιλεγέντων - αποκλειομένων ειδικότητας πλοιάρχων Γ τάξης - Ιατρών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου

Οριστικοί πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων ΕΕΠ – ΑΕΝ ΧΙΟΥ

Πινάκες επιλεγομένων ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων Μακεδονίας

Πίνακες επιλεγομένων Ωρομισθίων Καθηγητών Πλοιάρχων Α΄-Πλοιάρχων Β΄- Ιατρού-Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών και Ορθή Επανάληψη οριστικού Πίνακα Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών

Οριστικός Πίνακας αποκλειομένων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την “Προμήθεια οχημάτων διαφόρων τύπων και κατηγοριών για τις ανάγκες του Λ.Σ–ΕΛ.ΑΚΤ”

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης …

Oριστικοί πίνακες κατάταξης, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ διδακτικού έτους 2020-2021 ανά προκηρυσσόμενη θέση ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Οριστικός Πίνακας Βοηθών Πρακτικών Εφαρμογών (Πλοιάρχων Γ΄) Ωρομισθίων καθηγητών της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εκπαιδευτικού έτους 2020-2021