Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Tροποποίηση απόφασης έγκρισης οριστικού πίνακα προκριθέντων υπαλλήλων των εταιρειών με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. για μετάταξη σε φορείς, Υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα του Δημόσιου και ευρύτερου ...

Τροποποίησης απόφασης έγκρισης οριστικού πίνακα προκριθέντων υπαλλήλων των εταιρειών με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. για μετάταξη σε φορείς, Υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα του Δημόσιου …

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 01/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για την «Αναβάθμιση/συντήρηση computer room της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενίσχυση ...

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 01/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για την «Αναβάθμιση/συντήρηση computer room της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενίσχυση φυσικής και λογικής …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής και αντικατάστασης 70 ανοδίων ως εξής: α) 50 τεμ. τελικής κατεργασμένης διάστασης Φ24 x 40mm και …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ράβδων για την κατασκευή ανοδίων μηχανών: α) 2300mm Φ28 και β) 1400mm Φ16, για τις ετήσιες ανάγκες συντήρησης …

Aπόφαση έγκρισης οριστικού πίνακα προκριθέντων υπαλλήλων των εταιρειών με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. για μετάταξη σε φορείς, Υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου ...

Aπόφαση έγκρισης οριστικού πίνακα προκριθέντων υπαλλήλων των εταιρειών με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. για μετάταξη σε φορείς, Yπηρεσίες, νομικά πρόσωπα του Δημόσιου και …

Ανακοίνωση Πρακτικών τριμελούς επιτροπής , Οριστικών πινάκων αξιολογικής σειράς , οριστικών πινάκων επιλεγέντων, οριστικών πινάκων αποκλειόμενων (ανά προκηρυσσόμενη θέση) Ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την ανάγκες ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Υποβολή Πρακτικών τριμελούς επιτροπής , Οριστικών πινάκων αξιολογικής σειράς , οριστικών πινάκων επιλεγέντων, οριστικών πινάκων αποκλειόμενων (ανά προκηρυσσόμενη θέση) Ωρομισθίων εκπαιδευτικών για την ανάγκες ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 …

Τροποποιητικές δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης ακτοπλοϊκών πλοίων για την περίοδο 01/11/2022-31/10/2023

Δείτε τον πίνακα εδώ.

Ανακοίνωση Κ.Λ. Βόλου για τη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για τη διαδικασία εξαίρεσης υπόχρεων πλοίων από την πλοήγηση

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

DSC_7569.JPG

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για …

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 02/2022 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ου για την προμήθεια «Δημιουργία Εφαρμογής Συστήματος Καταχώρησης Αλιευτικών Επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, SMARTPHONES και TABLETS και προμήθεια 400 TABLETS

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρέχονται διευκρινίσεις επί όρων της αριθ. 02/2022 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ου για …

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου/ΛΣ Κόκκινου Πύργου

ΣΧΕΤ. :

α) Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

β) ΩΠ:040900/02-2022 Πρωτογενές αίτημα Κ.Λ. Ηρακλείου (ΑΔΑ:Ψ8Κ34653ΠΩ-ΩΙΡ-ΑΔΑΜ: 22REQ010006729)

γ) Η …

Υποβολή Αρχικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και Αρχικών πινάκων αποκλειόμενων υποψηφίων (ανά προκηρυσσόμενη θέση) Ωρομισθίων καθηγητών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022

Δείτε τους πίνακες παρακάτω:

Επαναπροκήρυξη Πρόσληψης Ε.Ε.Π/ ΑΕΝ/Κρήτης

Δείτε την επαναπροκήρυξη ΕΔΩ

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 17-02-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στο γραφείο …

Μετεγγραφές σπουδαστών Α.Ε.Ν. Γ΄ εξαμήνου (Πλοιάρχων - Μηχανικών) ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Δείτε την απόφαση εδώ.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας: α) 320 λίτρων λαδιού μηχανής 20W-50 (σε συσκευασίες των 20 λίτρων), β) 8 φίλτρων λαδιού  LF3572 (ή συμβατών) …

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

Δείτε τη Διακήρυξη ΕΔΩ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Δείτε την Ανακοίνωση ΕΔΩ