Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Διακήρυξη αριθ. 23/2022 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Δορυφορικών Συνδέσεων για τα έτη 2023-2024-2025»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας …

Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών Α.Ε.Ν. Α’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 προς κάλυψη κενών θέσεων

Ανακοίνωση Απόφασης μετεγγραφών σπουδαστών Α.Ε.Ν. Α’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 προς κάλυψη κενών θέσεων

Διακήρυξη αριθ. 22/2022 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυσιγγίων 5,56 Χ 45mm NATO»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια φυσιγγίων 5,56 …

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο (στάδιο Β.Ι Β’ Φάσ.) για το διαγωνισμό αριθ. 15/2022 Διακήρυξης για την προμήθεια 7 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ. με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και 7 επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων σύγχρονων ...)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και Καλεί τους …

Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτής Κληρώσεως

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 2-1-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο γραφείο …

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης έτους 2023, για εξυπηρέτηση αναγκών εφοδιασμού της Π.Υ. 03 του Π.Σ. Χαλκίδας καθώς και τυχόν άλλου σκάφους της Πλοηγικής Υπηρεσίας

Δείτε την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα αποκλειομένων, πίνακα κατάταξης και πίνακα επιλεγέντων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικότητας Βιολόγου για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ διδακτικής περιόδου 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Οριστικός Πίνακας Επαναπροκήρυξης ΕΕΠ ΑΕΝ ΧΙΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021-2022 ΚΑΙ 2022-2023 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΔΑ: ΕΕΕ7465ΠΩ- Ξ30 Α.1.ιι.α.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου για την υποβολή προσφοράς για το έργο «Μελέτη σκοπιμότητας - Χρηματοοικονομική ανάλυση»

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου για την υποβολή προσφοράς για το έργο παροχής υπηρεσιών με τίτλο: …

Οριστικός Πίνακας κατάταξης κατ΄ αξιολογική σειρά, πίνακας αποκλειομένων και πίνακας επιλεγέντων υποψηφίων εκπαιδευτικών ΚΕΣΕΝ/Π/Ρέντη 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ακαδ. έτους 2022-2023

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του διδακτικού έτους 2022-2023, επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία …

Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά αξιολογική σειρά και Πίνακας Αποκλειομένων ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ εκπ. έτους 2022

Δείτε τους πίνακες:

Οριστικός πίνακας αποκλειομένων εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Μακεδονίας ακαδ. έτους 2022-2023

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας διαβιβάζεται προς ανάρτηση ο οριστικός πίνακας αποκλειομένων εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Α' ή Β' τάξης Ε.Ν., βάσει της αριθ. πρωτ. 2904.4/1913/2022/08-11-2022 επαναπροκήρυξης, …

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 19-12-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Γραφείο …

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων κατάταξης υποψήφιων ωρομίσθιων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς κάλυψη αναγκών της πλοηγίδας Π.Υ. 51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας, για το έτος 2023, σύμφωνα …

Οριστικοί Πίνακες κατ' αξιολογική σειρά , επιλεγέντων ΑΕΝ Κρήτης

Οριστικοί Πίνακες κατ’ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων οι οποίοι αφορούν την Αρ. Πρωτ.:2902.06/16/2022/16-11-2022

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην αριθμ. 21/2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χερσαίων Μέσων Διαφόρων Τύπων για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση κατά είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες της καταληκτικής ημερομηνίας …

Αξιολόγηση και αποδοχή δικαιολογητικών - αιτήσεων συμμετοχής στην αριθ. 15/2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την προμήθεια επτά (07) ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5 μέτρων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η ανάρτηση της Απόφασης αξιολόγησης και αποδοχής δικαιολογητικών-αιτήσεων συμμετοχής στην …

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά, Επιλεγέντων & Αποκλειομένων Επαναπροκήρυξης ΑΕΝ Κρήτης

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά, Επιλεγέντων & Αποκλειομένων oi οποίοι αφορούν την Αρ. Πρωτ.: 2902.06/13/2022/09-11-2022 Επαναπροκήρυξη ΑΕΝ Κρήτης