Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Υπ’ αριθμ. 17/2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Εξοπλισμός Ελεγκτικών Μέσων Υ.ΝΑ.Ν.Π.»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια …

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης - Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων - Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων ΙΔΟΧ καθηγητών εκπ. έτους 2022- 2023 στην ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

Δείτε τους πίνακες:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών αριστερής μηχανής (πολλαπλές και κούρμπες) της πλοηγίδας ΠΥ51 του Π.Σ. Πάτρας.

Η προϋπολογισθείσα και εγκριθείσα δαπάνη ανέρχεται …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης κινητήρων και επισκευής άξονα της πλοηγίδας ΠΥ51 του Π.Σ. Πάτρας.

Η προϋπολογισθείσα και …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφίτη για τις ανάγκες των γραφείων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, Βεβαίωσης …

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επανάληψη διενέργειας του διαγωνισμού για την  προμήθεια Η/Υ και των παρελκόμενων τους για τις ανάγκες των γραφείων της Διεύθυνσης Πλοηγικής …

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

κιθ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για …

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 07/20-10-2022

Δείτε τη γνωμοδότηση:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ραφιών βαρέως τύπου για τις ανάγκες ΚΛΕ/ΚΑΥΑ

Τεχνικές απαιτήσεις - προδιαγραφές & όροι εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ραφιέρας και ραφιών βαρέως τύπου (τύπου γρανελάδα) και εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης προς κάλυψη αναγκών ΚΑΥΑ/ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023'', Επαναπροκήρυξη 2904.4/676/2022/09-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΝΒ4653ΠΩ-Σ4Γ)

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

α) Οριστικοί πίνακες κατάταξης ΕΕΠ κατά αξιολογική σειρά

β) Οριστικός πίνακας επιλεγέντων ΕΕΠ

γ) Οριστικός πίνακας αποκλειομένων ΕΕΠ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη επανάληψη διενέργειας διαγωνισμού για την  προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών ετήσιας συντήρησης των πλοηγίδων Π.Υ. 55 και 56 του …

Ανακοίνωση απόφασης μετεγγραφών σπουδαστών ΑΕΝ, Δ΄ και ΣΤ΄ Εξαμήνων, Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Δείτε την απόφαση:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 07/2022

Δείτε την ανακοίνωση:

Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά αξιολογική σειρά και Πίνακας Αποκλειομένων ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ έτους 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

«Πρόσκληση για υγειονομική εξέταση υποψηφίων για την πλήρωση έντεκα (11) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του ΥΝΑΝΠ»

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

''Επαναπροκήρυξη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ έτους 2022-2023΄΄

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνεται:

Η αριθμ. πρωτ. 2904.4/885/2022/17-10-2022

(ΑΔΑ: ΨΗΣΖ4653ΠΩ-ΞΒΛ)

Επαναπροκήρυξη  ΕΕΠ έτους 2022-2023

Πρόσκληση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) 07/20-10-2022

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση:

Ανακοίνωση πρόσκληση ενδιαφέροντος

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων ανακοινώνει προς τις εταιρείες προμήθειας πετρελαίου Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης τεσσάρων χιλιάδων …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για …

Ανακοίνωση πίνακα βαθμολογίας υποψηφίων πλοηγών στο μάθημα "ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Δείτε τον πίνακα :