Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Ανακοίνωση Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση Υπηρεσιών συντήρησης καθαρισμού εσωτερικής κολυμβητικής δεξαμενής πισίνας της Δημόσιας Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου

Δείτε την πρόσκληση:

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεως

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 5-10-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο γραφείο …

Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση και πίνακες προσλαμβανομένων, προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση και οι πίνακες προσλαμβανομένων των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών για τους οποίους κατατέθηκαν ενστάσεις, …

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεως

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 4-10-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο γραφείο …

Οριστικοί Πίνακες κατάταξης, αποκλειομένων υποψηφίων ωρομισθίων καθηγητών και Πίνακας επιλεγέντων ΙΔΟΧ ΚΕΣΕΝ/Π για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024, κατόπιν αναπομπής (για Νομικό - Ιατρό - Πτυχιούχους Πληροφορικής)

Δείτε τους πίνακες:

Γνωμοδότηση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 07/27-09-2023

Δείτε τη γνωμοδότηση:

Οριστικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025 με ΑΔΑ: ΨΞ134653ΠΩ-ΥΟΩ

Δείτε τους πίνακες:

Διακήρυξη αριθ. 10/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Είδος Α΄: Σύστημα οικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης πόρων στον τομέα της Ναυτιλίας. Είδος Β΄: Συντήρηση και υποστήριξη μηχανογραφικού ...

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών …

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. προς κάλυψη κενών θέσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 26η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη, τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη …

Πρόσκληση συνεδρίασης και θεμάτων Ημερησίας Διάταξης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 07 την 27/09/2023

Δείτε την Πρόσκληση και την Ημερήσια Διάταξη:

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων (μετά από ένσταση), αποκλειομένων, κατάταξης κατά σειρά αξιολόγησης και επιλεγέντων υποψηφίων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (νομικών) για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 12 από 25-09-2023 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη σε κατάρτιση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ πίνακα (μετά από ένσταση), αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. διδακτικού έτους 2023-2024 και 2024-2025, …

Δημοσίευση οριστικών επιλεγόμενων πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Α' ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023/2024 μετά από Αναπομπή

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι πίνακες (οριστικών -επιλεγομένων) πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Α’ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023-2024 μετά από Αναπομπή»

Πίνακες επιλεγόμενων και κατάταξης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών ΚΕΣΕΝ/Π Μακεδονίας 2023-24 μετά από αναπομπή

Δείτε τους πίνακες:

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση, προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών για τους οποίους κατατέθηκαν ενστάσεις, βάσει της αριθμ.πρωτ.: 2904.4/1140/2023/28-07-2023 …

Οριστικοί- προσωρινοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025 με ΑΔΑ: ΕΦΨΦ4653ΠΩ-Υ08

Δείτε τους πίνακες:

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά και Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων και Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων Ακαδ. έτων 2023-24 & 2024-25 ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά και Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων και οριστικοί πίνακες επιλεγέντων Ακαδ έτων 2023-24 & 2024-25, οι οποίοι αφορούν την με αρ. Πρωτ.: 2902.06/12/2023/26-7-2023 με ΑΔΑ:Ω8Θ94653ΠΩ-ΖΜΩ Προκήρυξη πρόσληψης …

Διακήρυξη αριθ. 09/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σωστικών Πυροτεχνικών (Φωτοβολίδες – Καπνογόνα Θαλάσσης – Βεγγαλικά Χειρός) και Ορμιδοβόλων Συσκευών Ταχείας Εκτόξευσης (Ο.Σ.Τ.Ε.) με παρελκόμενα»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Σωστικών Πυροτεχνικών …

Διακήρυξη αριθ. 08/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυγοκεντρικών διαχωριστήρων πετρελαίου και αεροσυμπιεστών για τα ΠΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια φυγοκεντρικών διαχωριστήρων …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας αναλώσιμων υλικών μηχανής για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53 Π.Σ. Λαυρίου μέχρι του ποσού των 4.517,59€

Δείτε την ανακοίνωση:

Οριστικοί πίνακες κατάταξης και προσλαμβανομένων ανά προκηρυσσόμενη θέση, προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και οι οριστικοί πίνακες προσλαμβανομένων ανά προκηρυσσόμενη θέση των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών, βάσει της αριθμ.πρωτ.: 2904.4/1140/2023/28-07-2023 (ΑΔΑ: …