Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. προς κάλυψη κενών θέσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι την 26η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη, τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιά και Γρ. Λαμπράκη …

Πρόσκληση συνεδρίασης και θεμάτων Ημερησίας Διάταξης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 07 την 27/09/2023

Δείτε την Πρόσκληση και την Ημερήσια Διάταξη:

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων (μετά από ένσταση), αποκλειομένων, κατάταξης κατά σειρά αξιολόγησης και επιλεγέντων υποψηφίων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (νομικών) για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 12 από 25-09-2023 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη σε κατάρτιση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ πίνακα (μετά από ένσταση), αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. διδακτικού έτους 2023-2024 και 2024-2025, …

Δημοσίευση οριστικών επιλεγόμενων πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Α' ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023/2024 μετά από Αναπομπή

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνονται οι πίνακες (οριστικών -επιλεγομένων) πινάκων υποψηφίων Πλοιάρχων Α’ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023-2024 μετά από Αναπομπή»

Πίνακες επιλεγόμενων και κατάταξης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών ΚΕΣΕΝ/Π Μακεδονίας 2023-24 μετά από αναπομπή

Δείτε τους πίνακες:

Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση, προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης ανά προκηρυσσόμενη θέση των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών για τους οποίους κατατέθηκαν ενστάσεις, βάσει της αριθμ.πρωτ.: 2904.4/1140/2023/28-07-2023 …

Οριστικοί- προσωρινοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025 με ΑΔΑ: ΕΦΨΦ4653ΠΩ-Υ08

Δείτε τους πίνακες:

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά και Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων και Οριστικοί πίνακες επιλεγέντων Ακαδ. έτων 2023-24 & 2024-25 ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ

Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά και Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων και οριστικοί πίνακες επιλεγέντων Ακαδ έτων 2023-24 & 2024-25, οι οποίοι αφορούν την με αρ. Πρωτ.: 2902.06/12/2023/26-7-2023 με ΑΔΑ:Ω8Θ94653ΠΩ-ΖΜΩ Προκήρυξη πρόσληψης …

Διακήρυξη αριθ. 09/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σωστικών Πυροτεχνικών (Φωτοβολίδες – Καπνογόνα Θαλάσσης – Βεγγαλικά Χειρός) και Ορμιδοβόλων Συσκευών Ταχείας Εκτόξευσης (Ο.Σ.Τ.Ε.) με παρελκόμενα»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Σωστικών Πυροτεχνικών …

Διακήρυξη αριθ. 08/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυγοκεντρικών διαχωριστήρων πετρελαίου και αεροσυμπιεστών για τα ΠΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060-070-080»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια φυγοκεντρικών διαχωριστήρων …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας αναλώσιμων υλικών μηχανής για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53 Π.Σ. Λαυρίου μέχρι του ποσού των 4.517,59€

Δείτε την ανακοίνωση:

Οριστικοί πίνακες κατάταξης και προσλαμβανομένων ανά προκηρυσσόμενη θέση, προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και οι οριστικοί πίνακες προσλαμβανομένων ανά προκηρυσσόμενη θέση των υποψηφίων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών, βάσει της αριθμ.πρωτ.: 2904.4/1140/2023/28-07-2023 (ΑΔΑ: …

Προσωρινός πίνακας –Κατ’ αξιολογική σειρά- Πίνακας κατάταξης Υποψηφίου ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.) (ειδικότητας Νομικού κλπ - Παράγραφος Α ii. (γ) της προκήρυξης) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 11 από 13-09-2023 Πρακτικό Συμβουλίου προέβη στην κατάρτιση προσωρινού κατ’ αξιολογική σειρά Πίνακα κατάταξης υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ειδικότητας νομικού, κατόπιν ένστασης …

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης - Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων – Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων ΙΔΟΧ καθηγητών εκπ. έτους 2023-2024 στην ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

Δείτε τους πίνακες:

Ανάρτηση Πινάκων ΑΕΝ/ ΚΥΜΗΣ

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

1) Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών κατ' αξιολογική σειρά

2) Οριστικοί πίνακες Επιλεγέντων υποψηφίων Επιστημονικών  Συνεργατών

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεως

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 13η-9-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο γραφείο …

Υποβολή οριστικών αξιολογικών - επιλεγέντων και αποκλειόμενων πινάκων ειδικότητας Πλοιάρχων Α'-Β'-Γ' Τάξης Ε.Ν. υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ Ασπροπύργου

Δείτε παρακάτω όλους τους πίνακες:

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 12-9-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στο Γραφείο …

Aνάρτηση Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης για την «Παροχή Υπηρεσιών ωρίμανσης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη Δράση “Δικτυακή και Τηλεφωνική Αναβάθμιση των Λιμενικών Αρχών

1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής …

Προκήρυξη για την λειτουργία Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο

Προκήρυξη για την λειτουργία Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο έτους 2023