Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας ραφιών βαρέως τύπου για τις ανάγκες ΚΛΕ/ΚΑΥΑ

Τεχνικές απαιτήσεις - προδιαγραφές & όροι εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ραφιέρας και ραφιών βαρέως τύπου (τύπου γρανελάδα) και εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης προς κάλυψη αναγκών ΚΑΥΑ/ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023'', Επαναπροκήρυξη 2904.4/676/2022/09-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΤΝΒ4653ΠΩ-Σ4Γ)

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

α) Οριστικοί πίνακες κατάταξης ΕΕΠ κατά αξιολογική σειρά

β) Οριστικός πίνακας επιλεγέντων ΕΕΠ

γ) Οριστικός πίνακας αποκλειομένων ΕΕΠ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη επανάληψη διενέργειας διαγωνισμού για την  προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών ετήσιας συντήρησης των πλοηγίδων Π.Υ. 55 και 56 του …

Ανακοίνωση απόφασης μετεγγραφών σπουδαστών ΑΕΝ, Δ΄ και ΣΤ΄ Εξαμήνων, Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Δείτε την απόφαση:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 07/2022

Δείτε την ανακοίνωση:

Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά αξιολογική σειρά και Πίνακας Αποκλειομένων ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ έτους 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

«Πρόσκληση για υγειονομική εξέταση υποψηφίων για την πλήρωση έντεκα (11) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του ΥΝΑΝΠ»

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

''Επαναπροκήρυξη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ έτους 2022-2023΄΄

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνεται:

Η αριθμ. πρωτ. 2904.4/885/2022/17-10-2022

(ΑΔΑ: ΨΗΣΖ4653ΠΩ-ΞΒΛ)

Επαναπροκήρυξη  ΕΕΠ έτους 2022-2023

Πρόσκληση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) 07/20-10-2022

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση:

Ανακοίνωση πρόσκληση ενδιαφέροντος

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων ανακοινώνει προς τις εταιρείες προμήθειας πετρελαίου Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης τεσσάρων χιλιάδων …

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για …

Ανακοίνωση πίνακα βαθμολογίας υποψηφίων πλοηγών στο μάθημα "ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Δείτε τον πίνακα :

Ανακοίνωση πίνακα βαθμολογίας υποψηφίων πλοηγών στο μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΑ"

Δείτε τον πίνακα βαθμολογίας υποψηφίων πλοηγών στο μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΑ" εδώ.

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων κατηγορίας ''Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ''

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνονται οι κάτωθι:

α) Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ κατ' αξιολογική σειρά

β) Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ

Προκήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου της ΑΕΝ ΧΙΟΥ

Προκήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου της ΑΕΝ ΧΙΟΥ

Πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων πλοηγών στο μάθημα "Ελληνικά"

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιων καθηγητών στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων πλοηγών στο μάθημα "Πλοηγία"

Δείτε τον πίνακα εδώ:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

κιθ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για …

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «συντήρηση–παρακολούθηση καλής λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στο δήμο Λειψών

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο: «συντήρηση–παρακολούθηση καλής λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης στο δήμο Λειψών, δυναμικότητας 600 …