Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Ανακοίνωση διενέργειάς διαγωνισμών προμήθειας καυσίμων Λιμενικής Αρχής Κύμης

Δείτε τις ανακοινώσεις:

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΕΣΕΝ πλοιάρχων Μακεδονίας

Δείτε την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού  για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης υφιστάμενης μηχανογραφικής εφαρμογής του Λογιστηρίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας (τμημάτων Οικονομικής Διαχείρισης …

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 21-2-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο γραφείο …

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 20-2-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο γραφείο …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της επαναπροκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου διδακτικούέτους2022-2023 με ΑΔΑ: 6ΚΤΜ4653ΠΩ-Α4Χ»

Δείτε τους πίνακες εδώ:

Ανακοίνωση - Διενέργεια γραπτών και πρακτικών εξετάσεων για την χορήγηση πιστοποιητικού εξαίρεσης από την πλοήγηση

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Ανακοίνωση πίνακα δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης ακτοπλοϊκών πλοίων για τη δρομολογιακή περίοδο 2023-2024

Δείτε τον πίνακα:

Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης της ΑΕΝ Ηπείρου

1. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, μέχρι 22.000 lt, για την θέρμανση και παροχή ζεστού νερού, προς …

Οριστικός πίνακας αποκλειομένων ωρομίσθιων καθηγητών ΚΕΣΕΝ πλοίαρχων Μακεδονίας

Δείτε τον πίνακα:

Απόφαση συγκρότησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), διετίας 2022-2024- 3η Τροποποίηση

Δείτε την απόφαση:

Επαναπροκήρυξη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ έτους 2022-2023

Από την AEN/KYMHΣ ανακοινώνεται:

Η αριθμ. πρωτ. 2904.4/225/2023/09-02-2023

(ΑΔΑ: 6ΦΡΖ4653ΠΩ-ΡΟΚ)

Επαναπροκήρυξη  ΕΕΠ έτους 2022-2023

Ανακοίνωση πίνακα δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης ακτοπλοϊκών πλοίων για τη δρομολογιακή περίοδο 2023-2024

Δείτε τον πίνακα:

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Δείτε την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) για τις ανάγκες των χερσαίων μέσων υπαγωγής του και …

Μεταβολή Οργανικής Δύναμης Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών Β’ εξαμήνου 2022

Δείτε τον πίνακα:

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 10-2-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο γραφείο …

Oδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση εδω:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

1.Η Πλοηγική Υπηρεσία Ηρακλείου προτίθεται να προβεί σε ανάθεση εργασιών  συντήρησης και επισκευής της Πλοηγίδας Π48 Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου (cpv προμήθειας:50244000-7).

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των …