Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Δείτε την ανακοίνωση εδώ:

Eξετάσεις διαπίστωση γνώσης της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας ως προσόντος διορισμού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Eξετάσεις διαπίστωσης γνώσης της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας ως προσόντος διορισμού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις Επίκουρων Καθηγητών Ναυτικών Μαθημάτων, Αναπληρωτή Καθηγητή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου …

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών (στάδιο Β.ΙΙ της Β’ Φάσης) στη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών της αριθ. …

Παροχή διευκρινίσεων επί της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών (στάδιο Β.ΙΙ της Β’ Φάσης) στη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού της αριθ. 15/2021 Διακήρυξης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρέχονται διευκρινίσεις επί των όρων της αριθ. πρωτ.: 2832.3/82641/2022/18-11-2022 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./ …

Διακήρυξη αριθ. 23/2022 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο και Δορυφορικών Συνδέσεων για τα έτη 2023-2024-2025»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Τηλεφωνίας …

Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών Α.Ε.Ν. Α’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 προς κάλυψη κενών θέσεων

Ανακοίνωση Απόφασης μετεγγραφών σπουδαστών Α.Ε.Ν. Α’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 προς κάλυψη κενών θέσεων

Διακήρυξη αριθ. 22/2022 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυσιγγίων 5,56 Χ 45mm NATO»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια φυσιγγίων 5,56 …

Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο (στάδιο Β.Ι Β’ Φάσ.) για το διαγωνισμό αριθ. 15/2022 Διακήρυξης για την προμήθεια 7 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών άνω των 17,5μ. με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι και 7 επιπλέον όμοιων, καινούριων, αμεταχείριστων σύγχρονων ...)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι συνεχίζεται η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και Καλεί τους …

Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτής Κληρώσεως

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 2-1-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο γραφείο …

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης έτους 2023, για εξυπηρέτηση αναγκών εφοδιασμού της Π.Υ. 03 του Π.Σ. Χαλκίδας καθώς και τυχόν άλλου σκάφους της Πλοηγικής Υπηρεσίας

Δείτε την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα αποκλειομένων, πίνακα κατάταξης και πίνακα επιλεγέντων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικότητας Βιολόγου για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ διδακτικής περιόδου 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Οριστικός Πίνακας Επαναπροκήρυξης ΕΕΠ ΑΕΝ ΧΙΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021-2022 ΚΑΙ 2022-2023 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΔΑ: ΕΕΕ7465ΠΩ- Ξ30 Α.1.ιι.α.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου για την υποβολή προσφοράς για το έργο «Μελέτη σκοπιμότητας - Χρηματοοικονομική ανάλυση»

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου για την υποβολή προσφοράς για το έργο παροχής υπηρεσιών με τίτλο: …

Οριστικός Πίνακας κατάταξης κατ΄ αξιολογική σειρά, πίνακας αποκλειομένων και πίνακας επιλεγέντων υποψηφίων εκπαιδευτικών ΚΕΣΕΝ/Π/Ρέντη 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ακαδ. έτους 2022-2023

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του διδακτικού έτους 2022-2023, επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία …

Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίου ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού κατά αξιολογική σειρά και Πίνακας Αποκλειομένων ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ εκπ. έτους 2022

Δείτε τους πίνακες:

Οριστικός πίνακας αποκλειομένων εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Μακεδονίας ακαδ. έτους 2022-2023

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας διαβιβάζεται προς ανάρτηση ο οριστικός πίνακας αποκλειομένων εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, ειδικότητας Πλοιάρχου Α' ή Β' τάξης Ε.Ν., βάσει της αριθ. πρωτ. 2904.4/1913/2022/08-11-2022 επαναπροκήρυξης, …

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 19-12-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Γραφείο …

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων κατάταξης υποψήφιων ωρομίσθιων ΙΔΟΧ καθηγητών ΚΕΣΕΝ/Μ εκπαιδευτικού έτους 2022-2023

Δείτε τους πίνακες:

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς κάλυψη αναγκών της πλοηγίδας Π.Υ. 51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας, για το έτος 2023, σύμφωνα …