Διαγωνισμοί-Προσλήψεις

Αρχικοί Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειόμενων Υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ για τα διδακτικά έτη 2021-2022 και 2022-2023

Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ (ΑΔΑ: Ψ4694653ΠΩ-Ω7Φ)

Αρχικοί πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ ( ΑΔΑ: ΨΟΑ94653ΠΩ-ΦΩΓ)

Γνωμοδότηση 06/05-07-2021 Σ.Α.Σ. (Ορθή επανάληψη)

Δείτε την Γνωμοδότηση (Ο.Ε) εδώ.

Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 09.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο Γρ. …

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού- ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€#

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού- ηλεκτρονικού εξοπλισμού Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(.pdf)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ …

Αρχικοί πίνακες κατάταξης κατ΄ αξιολογική σειρά και Αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αρχικοί πίνακες κατάταξης κατ΄ αξιολογική σειρά και Αποκλειομένων υποψηφίων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών.

1) …

Γνωμοδότηση 06/05-07-2021 Σ.Α.Σ.

Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ.

Αρχικοί πίνακες έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ

Για να δείτε τους αρχικούς πίνακες υποψηφίων πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ πατήστε εδώ.

Αρχικοί πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π της προκήρυξης της ΑΕΝ/Ασπροπύργου διδακτικών ετών 2021- 2022 & 2022-2023

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια “Αναβάθμιση/συντήρηση computer room και ενίσχυση φυσικής και λογικής ασφάλειας”, συνολικού προϋπολογισμού 730.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ …

Αποτελέσματα της Προκήρυξης για την πρόσληψη Ε.Ε.Π. στην ΑΕΝ/Κρήτης

Πίνακες κατά αξιολογική σειρά, πίνακες επιλεγέντων και πίνακες αποκλειομένων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 &2022-2023.

Για να δείτε τους οριστικούς πίνακες κατά αξιολογική σειρά πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους οριστικούς πίνακες …

Ημερήσια Διάταξη Αριθ. 06/05-07-2021 Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών(Σ.Α.Σ.)

Δείτε την ημερήσια διάταξη Σ.Α.Σ. εδώ:

Αρχικοί πίνακες ανά ειδικότητα υποψηφίων ΕΕΠ (Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό), που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για …

Πίνακες κατάταξης Ε.Ε.Π ΑΕΝ/Καλύμνου διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων, Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων καθώς και Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων

Από την ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην Διαύγεια οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Καλύμνου, για τις ειδικότητες της αριθμ. πρωτ.:2904.4/305/2021/25-05-2021 Προκήρυξης ΑΕΝ Καλύμνου/Σχολή Πλοιάρχων για τις …

Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγέντων κατά αξιολογική σειρά υποψηφίων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ 15 από 30-6-2021 πρακτικό Συμβουλίου της προέβη στην κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Οριστικού αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ (Πίνακας Α) , Οριστικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων …

Αρχικοί πίνακες ανά ειδικότητα υποψηφίων ΕΕΠ (Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) , που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη της ΑΕΝ/Μακεδονίας (Ο.Ε)

Σύγκληση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

Σύγκληση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Διευκρίνιση ως προς την ημερομηνία Διενέργειας Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης μηχανογραφικού συστήματος/ μηχανογραφικών εφαρμογών

  1. Αναφορικά …

Απόφαση διακήρυξης «Ματαίωση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για το έτος 2021: (α) Του μηχανογραφικού συστήματος στελεχών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ΜΠΥ του ΥΝΑΝΠ καθώς και μισθοδοτούμενων από ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡ...

Δείτε την Απόφαση διακήρυξης εδώ (.pdf)

Δείτε την Απόφαση διακήρυξης εδώ (.doc)

Οριστικοί Πίνακες αποκλειομένων, κατάταξης και επιλεγέντων κατ' αξιολογική σειρά υποψηφίων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 15 από 30-06-2021 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη στην κατάρτιση Οριστικού Πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας Α), Οριστικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π. (Πίνακας …