«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΝΑΥΔΕΤΩΝ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΤΩΝ FINGER PIERS ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ», με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5222472 (ΨΨ4Π4653ΠΩ-0ΞΨ)

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΝΑΥΔΕΤΩΝ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΤΩΝ FINGER PIERS ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ», με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5222472 (ΨΨ4Π4653ΠΩ-0ΞΨ)