«Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού χώρου στάθμευσης λιμένος Σκοπέλου» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5222387 (6ΩΕΠ4653ΠΩ-ΥΨΤ)

« Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού χώρου στάθμευσης λιμένος Σκοπέλου» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5222387 (6ΩΕΠ4653ΠΩ-ΥΨΤ)