Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο « Επίδομα Σίτισης Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) εκπαιδευτικού έτους 2022-2023» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5217605 (6ΤΘΤ4653ΠΩ-6ΨΩ )

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο « Επίδομα Σίτισης Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) εκπαιδευτικού έτους 2022-2023» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5217605 (6ΤΘΤ4653ΠΩ-6ΨΩ )