Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου Ιεράπετρας Β΄ Φάση», με Κωδικό Π.Σ. Ε.Π.Α. 5223284 (6ΘΟΧ4653ΠΩ-1Φ6)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου Ιεράπετρας Β΄ Φάση», με Κωδικό Π.Σ. Ε.Π.Α. 5223284 (6ΘΟΧ4653ΠΩ-1Φ6)