Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Ανέγερση διώροφου κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (Γ΄ Φάση)», με Κωδικό Π.Σ. Ε.Π.Α. 5221004 (ΨΓΑΟ4653ΠΩ-ΞΞΛ)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Ανέγερση διώροφου κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (Γ΄ Φάση)», με Κωδικό Π.Σ. Ε.Π.Α. 5221004 (ΨΓΑΟ4653ΠΩ-ΞΞΛ)