Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών κρηπιδωμάτων Λιμένα Πατητηρίου Αλοννήσου» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5216965 (6ΠΛΖ4653ΠΩ-ΖΨ0)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο  «Αποκατάσταση ζημιών κρηπιδωμάτων Λιμένα Πατητηρίου Αλοννήσου» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5216965 (6ΠΛΖ4653ΠΩ-ΖΨ0)