Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΡΟΔΟΣ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ-ΡΟΔΟΣ» με Κωδικό Π.Σ. Ε.Π.Α. 5224151 (ΨΥΩΝ4653ΠΩ-Ξ49)

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΡΟΔΟΣ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ-ΡΟΔΟΣ» με Κωδικό Π.Σ. Ε.Π.Α. 5224151 (ΨΥΩΝ4653ΠΩ-Ξ49)