«Εργασίες και προμήθειες για την βελτίωση Λιμενικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Λ.Τ. Νομού Χανίων» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5222421 (6Φ044653ΠΩ-ΔΘΡ)

«Εργασίες και προμήθειες για την βελτίωση Λιμενικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Λ.Τ. Νομού Χανίων» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5222421 (6Φ044653ΠΩ-ΔΘΡ)