Ένταξη της Πράξης με Τίτλο «Τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών του Γ.Γ.Ν.Λ. του Υ.ΝΑ.Ν.Π. στον έλεγχο ακτομηχανικών μελετών για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων», με Κωδικό Π.Σ. Ε.Π

MIS_5223742_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ