Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Εκβάθυνση χώρου προσγειάλωσης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων στο λιμάνι Πρίνου Θάσου (ΔΛΤ ΘΑΣΟΥ) (π.κ. στο ΠΔΕ 2020ΣΕ18900015)» με Κωδικό Ο.Π.Σ. 5207005 ( 9ΚΘΗ4653ΠΩ-1ΘΑ )

Απόφαση Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Εκβάθυνση χώρου προσγειάλωσης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων στο λιμάνι Πρίνου Θάσου (ΔΛΤ ΘΑΣΟΥ) (π.κ. στο ΠΔΕ 2020ΣΕ18900015)» με Κωδικό Ο.Π.Σ.  5207005 ( 9ΚΘΗ4653ΠΩ-1ΘΑ )