Κατευθυντήριες Οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για τον Κορωνοϊό

(Covid-19)
coronavirus.jpg
Share:    

Κατευθυντήριες Οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για τον Κορωνοϊό δόθηκαν απο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ).

3501-page-001.jpg
3501-page-002.jpg
3501-page-003.jpg
3501-page-004.jpg
3501-page-005.jpg
3501-page-006.jpg
3501-page-007.jpg
3501-page-008.jpg
3501-page-009.jpg
3501-page-010.jpg
3501-page-011.jpg
3501-page-012.jpg
3501-page-013.jpg

Σχετικές εικόνες