1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΛΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΛΤ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»