ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ Δ.Λ.Τ.Σ)» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900081 και Κωδικό Π.Σ. 5198644 (Ψ4Β34653ΠΩ-6Ρ4)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ Δ.Λ.Τ.Σ)» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900081 και Κωδικό Π.Σ. 5198644 (Ψ4Β34653ΠΩ-6Ρ4)