ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ)» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900024 και Κωδικό Π.Σ. 5198570 (Ω82Ζ4653ΠΩ-Β7Χ)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ  ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ)» με Κωδικό Εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2022ΝΑ48900024 και Κωδικό Π.Σ. 5198570 (Ω82Ζ4653ΠΩ-Β7Χ)