Μελέτη Ανάπλασης Συντήρησης Τμήματος Χερσαίας Ζώνης (από Οδό Δαγκλή έως Οδό Αβέρωφ) Κεντρικού Λιμένα Καβάλας Απόστολος Παύλος (ΟΛ Καβαλάς ΑΕ)» με Κωδικό Π.Σ. 5198589 ( ΡΗΥΕ4653ΠΩ-ΔΕΥ)

Μελέτη Ανάπλασης Συντήρησης Τμήματος Χερσαίας Ζώνης (από Οδό Δαγκλή έως Οδό Αβέρωφ) Κεντρικού Λιμένα Καβάλας Απόστολος Παύλος (ΟΛ Καβαλάς ΑΕ)» με Κωδικό Π.Σ. 5198589 ( ΡΗΥΕ4653ΠΩ-ΔΕΥ)