1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Συντήρησης Τμήματος Χερσαίας Ζώνης (από Οδό Δαγκλή έως Οδό Αβέρωφ) Κεντρικού Λιμένα Καβάλας Απόστολος Παύλος (ΟΛ Καβαλάς ΑΕ)» με Κωδικό Π.Σ. 5198589 ( ΡΗΥΕ4653ΠΩ-ΔΕΥ)

1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με Τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης Συντήρησης Τμήματος Χερσαίας Ζώνης (από Οδό Δαγκλή έως Οδό Αβέρωφ) Κεντρικού Λιμένα Καβάλας Απόστολος Παύλος (ΟΛ Καβαλάς ΑΕ)» με Κωδικό Π.Σ. 5198589 ( ΡΗΥΕ4653ΠΩ-ΔΕΥ)