Ανέγερση κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (Β’ Φάση) ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ.» με Κωδικό Π.Σ.5198597 ( 68ΟΛ4653ΠΩ-Ψ0Τ )

Ανέγερση κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (Β’ Φάση) ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ.» με Κωδικό Π.Σ.5198597 ( 68ΟΛ4653ΠΩ-Ψ0Τ )